1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az e-jegy.kenderhazmagyarorszag.hu online jegyértékesítő rendszer a KÖSZI Trade Szövetkezet (6723 Szeged, Felső Tisza-part 31-34. J. ép. 19., Adószám: 25073508-2-06, Cégjegyzékszám: 06-02-000810) internetes jegyértékesítési portálja, melyben a Kenderház Magyarország által rendezett rendezvényekre jegyeket kínál eladásra. A KÖSZI Trade Szövetkezet (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül történt kiválasztással, valamint a kapcsolódó banki oldalon való online bankkártyás fizetéssel vagy Mobil Vásárlással vagy MasterCard Mobile fizetéssel a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között. Vevő a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerhetők meg.

3. SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA

Eladó kizárólag a www.e-jegy.kenderhazmagyarorszag.hu oldalon megvásárolt jegyekért, bérletekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; vásárlási cím; e-mail cím; telefonszám), Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

A vevő által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítése és a helyes adatokat tartalmazó - ismételten kiállított - számla külön-eljárási díja 2500 Ft. Ezen összeg Vevő felé, a kijavításra vonatkozó írásbeli kérelmét követően kiszámlázásra kerül, melynek kiegyenlítése után áll Eladó módjában a korrigált adatokat tartalmazó számla kiállítása és postázása Vevő felé. Kijavításra vonatkozó kérelmet Eladónak a kiállítás dátumától számított három munkanapon belül van módja fogadni.

4. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételár kiegyenlítése az alábbiak szerint kizárólag banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel, ez utóbbi esetén Eladó internetes oldaláról továbblépve a vele szerződésben álló bank honlapján történhet. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a KÖSZI Trade Szövetkezet nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének – mely tartalmazza a foglalási számot ill. a vásárlási azonosítót – kiküldésével igazolja szövetkezetünk az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli. A vevő által megadott vásárlási adatok alapján a KÖSZI Trade Szövetkezet elektronikus számlát állít ki, melyet a vételár megfizetését követően haladéktalanul eljuttatja a vevő részére az általa megadott e-mail címre.

A rendezvény szervezője fenntartja magának az azonnali, külön előzetes értesítés és indoklás nélküli jegyár módosítás jogát. A jegyvásárlás során a jegyvásárlási tranzakció megindítása során feltüntetett árak fizetendők.

5. JEGYVÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL

A jegy vételárának átutalással történő kiegyenlítését felek akkor tekintik teljesítettnek, ha azzal a Vevő által megjelölt pénzforgalmi számla teljes egészében megterhelésre kerül, és ezzel egyidejűleg erről eljáró bank visszaigazolást küld az Eladónak. Amennyiben a tranzakció bármilyen okból sikertelenül zárul, szövetkezetünk az eljáró bank válaszüzenetét a vásárló tudomására hozza, illetve a megvásárolni kívánt jegyeket foglalásban tartja az 5. pontban leírtak szerint.

A sikeres tranzakció után rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mail kiküldésével igazolja az adott vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló, a vásárlási azonosítót is tartalmazó e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük.

6. AZ ELÁLLÁS JOGA

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje (a postai szállítással igényelt jegyek és bérletek esetében), illetve azt teljesítettnek tekintse (a személyes átvétellel igényelt jegyek és bérletek esetében). Fentiek értelmében Vevő elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat. Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

7. REKLAMÁCIÓ

Reklamáció benyújtásának módja elektronikus alapú, melyet a info@kenderhazmagyarorszag.hu email címen tudunk fogadni. A kivizsgálás ideje legfeljebb 30 munkanap. A felhasználó a reklamáció eredményéről emailben kap értesítést.

8. ADATVÉDELEM

Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó az online vásárlás és regisztráció folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett intézményen kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó azokat a fenti módon kezelje.

9. EGYÉB

Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára. A megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

A KÖSZI Trade Szövetkezet által értékesített belépőjegyek mindegyike egyedi vonalkóddal van ellátva. A vásárló kötelessége ezt a vonalkódot bizlamasan kezelni, azaz nem hozzáférhetővé tenni harmadik személy részére (például fénykép, szociális hálón való megosztás, stb. által).  Ennek elmaradásából eredően a jegy vonalkódjával való esetleges visszaélésekből keletkezett bárminemű kárért a KÖSZI Trade Szövetkezet semminemű felelősséget nem vállal.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegyek visszaváltása a Szervező utasításai alapján történik, melyről Vevőt a regisztrációkor megadott elérhetőségein tájékoztatjuk.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

További kérdéseivel, problémájával keresse munkatársainkat a +36 21 200 2570 telefonszámon, illetve a info@kenderhazmagyarorszag.hu e-mail címen.

Fizetés és számlázás

A "JEGYVÁSÁRLÁS" gomb megnyomását követően meg kell adni, hogy hány fő szeretne eljönni az akadémiára (minden résztvevőt külön szükséges megadni), majd a számlázási adatok megadását (erre kerül kiállításra az e-számla) követően lehet kifizetni a tanfolyam díját (bankkártyával vagy átutalással).

A jegy árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t!